Your browser does not support JavaScript!

 
 
 
 
 
 
 
 

          

專欄取材自於中國醫藥大學附設醫院教學部周致丞主治醫師於102430日與619日在長庚科技大學舉辦的兩場「情境模擬教學研習工作坊」。

歡迎教師踴躍申請創新教學模式與教材研發獎勵!申請方式詳見公告。